2e inloopavond Samen Doen, Alblas Apart
Datum: 2017-10-26

alblas

Op 24 Oktober 2017 vond voor de 2de maal een inloopavond voor de bewoners van Alblasserdam plaats.
Er werd deze avond verslag en terugkoppeling gedaan, opmerkingen en vragen van de inwoners tijdens de eerste inloopavond zijn meegenomen en verwerkt.
Wat met name duidelijk is geworden zijn de problemen rond het verkeer op de Kinderdijk, deze onveilige situatie wordt al jaren als een groot probleem ervaren. Naast deze zorgen zijn er ook andere onderwerpen aan bod gekomen.
Er is verslag gedaan van de ‘opgehaalde informatie’ van alle betrokken instanties of stakeholders, zoals Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland, Waterschap Rivierenland, het SWEK en de erfgoedcommissie van de Gemeente Alblasserdam. Er zijn ook suggesties (op korte en lange termijn) getoond voor het verkeersprobleem. Whoonapart heeft dan ook gemeld dat zij initiatief zal nemen om tot een overleg over deze verkeersproblematiek en suggesties te komen.
De stedenbouwkundige van het bureau Kuyper Compagnons (welke door Whoonapart wordt ingehuurd), heeft puntsgewijs alle onderdelen doorlopen en per terrein onderdeel een verdere uitwerking getoond. Dit betreft een verdere schetsverkenning en is zeker nog niet definitief.
Aan het einde van de presentatie was er gelegenheid tot het stellen van vragen, waarbij de aanwezigen bij de diverse opgestelde foamborden met getoonde schetsen en uitwerkingen met hun vragen en opmerkingen bij de medewerkers van Whoonapart in discussie konden gaan. Zorgen over het aantal gebouwen, hoogte en uitzicht werden geuit, maar ook vragen over planning historie van het terrein, een kerkje en positieve reacties kwamen aan de orde.

Comments are disabled