Nieuws

Recent nieuwsJan
2018

Vanaf 22 December 2017 is Whoonapart eigenaar van het Mercon Kloos terrein te Alblasserdam. De plannen voor dit terrein stonden al een tijdje klaar, nu komt er vaart in de ontwikkeling. Voor meer informatie: www.alblasapart.nl

Nov
2017

Op zaterdag 9 December 2017 zal er een 2de verkoopdag plaatsvinden voor de woningen van het project Vroon Apart in Oostvoorne. De verkoopdag zal gehouden worden in de Kokerij te Oostvoorne van 13.00 tot 15.00. Het gaat hier om ruime bungalows en prachtige 2-onder-1-kap-woningen, Informatie over de woningen kunt u vinden op onze website: www.vroonapart.nl

Nov
2017

Op 9 Januari 2018 zal Whoonapart een 3de inloopavond organiseren voor de inwoners van Alblasserdam en de belangstellenden. Deze zal plaatsvinden in het Wapen van Alblasserdam, Dam 24, 2952 AB Alblasserdam. U bent welkom vanaf 19.00. Op de website: www.alblasapart.nl, kunt u zich aanmelden voor deze inloopavond.

Okt
2017

Op 24 Oktober 2017 vond voor de 2de maal een inloopavond voor de bewoners van Alblasserdam plaats. Er werd deze avond verslag en terugkoppeling gedaan, opmerkingen en vragen van de inwoners tijdens de eerste inloopavond zijn meegenomen en verwerkt. Wat met name duidelijk is geworden zijn de problemen rond het verkeer op de Kinderdijk, deze onveilige situatie wordt al jaren als een groot probleem ervaren. Naast deze zorgen zijn er ook andere onderwerpen aan bod gekomen. Er is verslag gedaan....
Lees meer

Okt
2017

Er is in een korte tijd een grote vraag naar de woningen van het project Vroon Apart ontstaan! Op dit moment zijn er nog enkele beschikbaar. Mocht u nog in aanmerking willen komen voor een ruime bungalow of 2-onder-1-kapper, schrijf u dan snel in op de website: www.vroonapart.nl of neem contact op met onze makelaars: Du Buf Makelaardij of Van der Hoek Makelaars te Oostvoorne.

Sep
2017

Op dinsdag 26 September 2017 vond de eerste bijeenkomst plaats voor omwonenden en belangstellenden van het project Alblas Apart op het terrein van Mercon-Kloos. Op deze avond besprak Whoonapart de visie en schetsen over de mogelijke invullingen van het terrein. De missie van het project Alblas Apart, is volgens Whoonapart; een gebied ontwikkelen waar plezierig gewoond en gewerkt wordt en waar plaats is voor recreatie. Dit willen we doen met het oog voor cultuurhistorie, toegankelijke oevers, een veilige fietsroute, veel....
Lees meer

Jun
2017

Whoonapart heeft met het kopen van het oude Mercon-Kloos terrein te Alblasserdam, een unieke locatie in de wacht gesleept voor het ontwikkelen van een woningbouwlocatie, langs de rivier de Noord. De bedrijfsactiviteiten die zich jarenlang hier hebben afgespeeld, zijn inmiddels beëindigd. Het is een prachtige locatie gelegen tussen de rivier de Noord, de door het landschap kronkelende West Kinderdijk en het gelijknamige molengebied. Met 19 molens in het UNESCO-werelderfgoed gebied, vraagt dit om een hoog ambitieniveau voor de invulling van....
Lees meer

Dec
2016

Interview met Jaco Poldervaart over BIM in het Financieel Dagblad - Nieuwe gebouwontwikkelingen

Dec
2016

De Nederlandse bevolking wordt steeds ouder. Niet alleen neemt het totale aantal 65+-ers toe, maar binnen deze groep met name ook het aantal 80+-ers: de dubbele vergrijzing. De meeste van deze ouderen zijn gewoon vitale inwoners, die niet aan hun leeftijd herinnerd willen worden. Een klein deel van de ouderen vraagt echter wel degelijk aandacht, zorg, waaronder soms ook passende huisvesting. De uitdaging: Hiertoe heeft Whoonapart onder andere het WAP systeem ontwikkeld opdat de vraag van opdrachtgever SCCI en het....
Lees meer

Dec
2016

Op 5 december jongstleden stond Whoonapart met een artikel over haar ontwikkelingen in een special van het Financieel Dagblad - Nieuwe gebouwontwikkelingen https://issuu.com/europeanmediapartner/docs/nieuwegebouwontwikkelingen1fd5decem/6

Dec
2016

Met de oprichting in de zomervakantie van dit jaar hebben wij sindsdien niet stil gezeten. Wij hebben hard gewerkt aan alle onderdelen zoals logo, huisstijl, website en uiteraard het belangrijkste onze bouw systemen (bouwsystemen) en concepten. Middels input en innovatie van onze Co-makers tezamen met onze eigen organisatie zijn wij er in geslaagd om een tweetal bouwconcepten uit te werken. Een Whoonapart systeem voor appartementen WAP genaamd (genaamd ‘WAP’) alsmede een bouwconcept voor grond gebonden (grondgebonden) woningen WAW genoemd (genaamd....
Lees meer

Dec
2016

Met de start van Whoonapart zijn wij inmiddels met diverse projecten in ontwikkeling en voorbereiding van realisatie bezig. Voor meer informatie kunt u kijken op appartementen in ontwikkeling Het aantal appartementen en grondgebonden woningen in dit stadium betreft 125 stuks. Daarnaast zijn er diverse projecten in de haalbaarheid- en ontwikkelfase welke nog niet op onze website worden vermeld. Begin volgend jaar 2017 zullen wij tevens onze Whoonapart configurator voor appartementen lanceren. Hierbij kunt u voor een appartementencomplex zelf via onze website....
Lees meer