Whoonapart WAP systeem oplossing voor ouderen huisvesting
Datum: 2016-12-08

De Nederlandse bevolking wordt steeds ouder. Niet alleen neemt het totale aantal 65+-ers toe, maar binnen deze groep met name ook het aantal 80+-ers: de dubbele vergrijzing. De meeste van deze ouderen zijn gewoon vitale inwoners, die niet aan hun leeftijd herinnerd willen worden. Een klein deel van de ouderen vraagt echter wel degelijk aandacht, zorg, waaronder soms ook passende huisvesting.

De uitdaging:
Hiertoe heeft Whoonapart onder andere het WAP systeem ontwikkeld opdat de vraag van opdrachtgever SCCI en het getekende master agreement nu en in de nabije toekomst kan worden ingevuld. Voor deze doelgroep dient het bouwsysteem flexibel, modulair, duurzaam (NOM), betaalbaar qua huur en met ontwerp vrijheid te kunnen worden gebruikt. Kortom in een dergelijk appartement gebouw of woning dienen de zorg voorzieningen al te worden geintegreerd. Zelfstandig wonen kan en mocht zorg dan later nodig zijn kunnen de voorzieningen worden ingezet.
Met het Big Data Model van de wijkscan.nl, welke door SCCI wordt gebruikt, is tot op laag schaalniveau inzicht in de opgave mogelijk. Daarmee zijn lokale investeringsbeslissingen te onderbouwen en kan een meerwaarde worden bereikt in het combineren van investeringen en de locatie.
Meer informatie: http://www.nvdemografie.nl/activiteiten/seminars/ouderen-en-langer-zelfstandig-wonen
Meer informatie BIG Data: http://www.wijkscan.com/ de heer Paul Reijn